RODO (GDPR) - audyty, szkolenia - czy jesteś gotowy na zmiany?

Dostosuj swoje działania do
nowych przepisów RODO


Masz czas tylko do 25 maja 2018Zmiany wprowadzane przez rozporządzenie

Rozporządzenie wprowadza regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W szczególności nacisk kładziony będzie na zwiększenie praw klientów (rozszerzona formuła zgód), konieczność wykonywania analizy ryzyka oraz prowadzenia regularnych testów bezpieczeństwa. Wymagane będzie również monitorowanie oraz zgłaszanie wycieków. Nieprzestrzeganie przepisów skutkować może karami finansowymi do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa lub nawet do 20 000 000 euro.
Dowiedz się więcej TUTAJ

Kogo dotyczą nowe przepisy

Z nowym rozporządzeniem zapoznać się powinni szczególnie administratorzy bezpieczeństwa informacji, specjaliści lub dyrektorzy ds. bezpieczeństwa, prezesi zarządów oraz inspektorzy ochrony danych. Każda firma, niezależnie od jej wielkości, która przetwarza dane osobowe, musi dostosować swoje działania do nowych regulacji. Nieważne, czy Twoja firma zatrudnia 2 czy 100 pracowników. Jeśli przetwarzasz dane, masz czas do maja 2018 roku na dostosowanie się do nowych przepisów.

Czy jesteś gotowy na zmiany?

Przetwarzasz dane w firmie?
Prowadzisz dokumentację materiałów pozwalających na przetwarzanie danych?
Dokonałeś analizy zbieranych danych pod kątem nowej ustawy?
Wyznaczyłeś w firmie osobę do nadzoru przetwarzania danych?
Wdrożyłeś plan działania na wypadek wycieku danych?
Twoja infrastruktura IT posiada odpowiednie zabezpieczenia?

Jak się przygotować?

Przeprowadzenie audytu prawno-technologicznego oraz testów bezpieczeństwa umożliwi dokładną analizę dokumentacji oraz infrastruktury IT. Audyt wskaże wrażliwe punkty w procesie przetwarzania danych i pozwoli na wprowadzenie odpowiednich procedur prawnych i technologicznych zgodnych z zasadami RODO. Kolejnym etapem będzie zapewnienie ciągłości zmian oraz monitoring błędów i nieścisłości, który ochroni firmę przed wyciekiem danych i wysokimi karami finansowymi.
Dowiedz się więcej TUTAJ


Chcesz uniknąć wysokich kar finansowych?
Skontaktuj się z nami!


Imię i nazwisko *
Adres email *
Numer telefonu *
Temat
Twoje pytanie

* pola wymagane